Dragon BMX

Hadsund

25. februar 2024
by Mads Kronborg Agesen
0 comments

Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund Mandag d. 11 marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleanter 6. Valg af revisorer 7. … Continue reading

National Cup September 2021

15. oktober 2021 by Mads Kronborg Agesen | 0 comments

I september afholdte Dragon BMX National Cup, hvor ryttere fra landet deltog.

Tak til alle som hjalp til med alt det praktiske og alle vores sponsorer, som har støttet op om løbet.

Der skal lyde en særlig tak til Bodylab, som leverede hovedpræmien til vores tombola.

15. maj 2021
by Mads Kronborg Agesen
0 comments

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund mandag d. 31. Maj 2021 kl. 18.30 i klubhuset. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 22. maj 2021 – sendes til: Generalforsamling 2021 dagsorden Hilsen Bestyrelsen

30. april 2021
by Mads Kronborg Agesen
0 comments

Næsten normale tilstande

Som følge af reviderede retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF/DGI, kan vi nu næsten træne som normalt hos Dragon BMX. Samtidig åbner vi igen for tilgang af nye medlemmer, og tilbyder som normalt 3 gratis prøvetræninger på Hold 1 inkl. lånecykel … Continue reading

8. juni 2020
by Mads Kronborg Agesen
0 comments

Nye Corona-hold

Som følge af reviderede retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF/DGI, ændrer vi træningstider, således at alle nu kan træne 2 gange ugentligt. Hold 1 og Hold 2 træner sammen tirsdag og torsdag 17:00 – 18:30. Hold 3 træner tirsdag og torsdag … Continue reading